решите уравнение методом електронного баланса
Hg+HNOзР=                    ;  Hg + HNOз!


Оксид карбону (4), який утворився при взаємодії кальцій карбонату та 100 г розчину з масовою часткою нітратної кислоти 0,2, пропустили крізь 200г розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 0,1. Яка сіль і якої маси утвориться?


Написати рівняння реакцій:
А) кальцій карбонат - сульфатна кислота
Б) Діоксид карбону + вапняна вода,
В) Термічний розклад аргентум нітрату.
Я очень вас прошу.ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БУДЬ-ЛАСКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.